Search Menu
Search
Browsing Tag

grupaprzestepcza

4 posts

KONTROLA OPERACYJNA… art. 19

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. kontrola operacyjna jest prowadzona niejawnie i polega na kontrolowaniu treści korespondencji, kontrolowaniu zawartości przesyłek oraz na stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie.

Art. 258 KK.

Wiecie co oznacza pojęcie zorganizowanej grupy przestępczej? Są to przynajmniej trzy osoby, które łączy wspólny cel popełniania przestępstw.