Search Menu
Search

Kamiński oraz Wąsik w areszcie – sytuacja w Polsce budzi wiele kontrowersji

Kamiński oraz Wąsik w areszcie – sytuacja w Polsce budzi wiele kontrowersji… Co dalej z aresztowanymi politykami?

Czym zatem jest ułaskawienie?

Ujmując najprościej jest darowaniem lub złagodzeniem zasądzonej już kary, od której nie ma możliwości zastosowania żadnego środka zaskarżenia. Wniosek może być złożony przez ściśle określone w prawie osoby. Kierowany jest on do Prezydenta RP i to on podejmuje ostateczną decyzję. Nie musi również uzasadniać swojej decyzji.

Prawo łaski nie zmienia wyroku oraz nie podważa winy osoby skazanej, przez co nie zostaje ona uniewinniona. Wnioskujemy przez to, że ułaskawienie może odnosić się jedynie do osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu.

Ułaskawienie może dotyczyć całkowitego lub częściowego darowania kary, jej skrócenia, zmniejszenia lub złagodzenia, warunkowego zawieszenia lub zmiany zasądzonej kary na inną. Co ważne, ułaskawienie nie może być stosowane w przypadku osób skazanych przez Trybunał Stanu.

Jedno z najgłośniejszych ułaskawień w Polsce miało miejsce w 2009 roku, które dotyczyło trzech braci Winków, Mirosława, Tomasza oraz Krzysztofa, którzy zostali skazani za lincz we Włodowie. Józef Ciechanowicz terroryzował i okradał mieszkańców. Bracia postanowili dokonać samosądu i pobili ze skutkiem śmiertelnym recydywistę, który zastraszał lokalną społeczność. Za swój czyn zostali skazani na 4 lata pozbawienia wolności.

Głośnym ułaskawieniem była także sprawa jednego z bossów mafii pruszkowskiej, Andrzeja B. ps. Słowik. Po wyjściu na przepustkę nie powrócił do zakładu karnego i poprosił ówczesnego prezydenta o ułaskawienie. W późniejszym czasie Słowik wyznał, że zapłacił za to 150 tys. dolarów. Ułaskawienie miało miejsce w 1993 roku.

Kolejnym przykładem kontrowersyjnego ułaskawienia było względem Petera Vogla, który został skazany za morderstwo starszej kobiety na tle rabunkowym. Ówczesny prezydent przyznał, że dopiero po fakcie dowiedział się o jego czynach a ułaskawił go, ponieważ jego nazwisko znalazło się na liście prokuratora generalnego Hanny Suchockiej.

Źródło: onet.pl

Co zatem z ułaskawieniem byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego?

6 października 2009 Kamińskiemu zostały przedstawione zarzuty m.in. przekroczenia uprawnień i popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z tzw. aferą gruntową. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. We wrześniu 2010 skierowano przeciwko niemu do sądu akt oskarżenia. Z tego powodu na podstawie art. 64 znowelizowanej ustawy o CBA, we wrześniu 2010, Kamiński został zwolniony ze służby. W czerwcu 2012 Sąd Rejonowy nieprawomocnie umorzył postępowanie przeciwko Kamińskiemu i jego podwładnym, w którym byli oskarżeni o nadużycia uprawnień i przestępstwa przeciwko dokumentom przy tzw. aferze gruntowej, stwierdzając brak znamion czynów zabronionych.

W marcu 2015 Kamiński przez sąd I instancji został uznany za winnego przekroczenia uprawnień i nieprawomocnie skazany na karę trzech lat pozbawienia wolności. Przed uprawomocnieniem się tego orzeczenia, tj. przed rozpoznaniem apelacji, 16 listopada 2015 prezydent Andrzej Duda zastosował wobec Kamińskiego prawo łaski. W marcu 2016 sąd odwoławczy, który miał rozpoznać złożone apelacje, powołując się na powyższą decyzję prezydenta, uchylił zaskarżony wyrok i umorzył postępowanie.

31 maja 2017 Sąd Najwyższy w przyjętej uchwale uznał akt łaski za bezskuteczny.

6 czerwca 2023 – z uwagi na skorzystanie przez Andrzeja Dudę wobec skazanych z prawa łaski zamiast z abolicji indywidualnej oraz związaną z tym błędną wykładnię sądu II instancji Sąd Najwyższy uchylił postanowienie tego sądu z marca 2016 o umorzeniu postępowania i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia w sądzie okręgowym.

20 grudnia 2023 Kamiński wraz z Maciejem Wąsikiem, po rozpoznaniu apelacji od wyroku sądu I instancji, został prawomocnie skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na karę dwóch lat pozbawienia wolności oraz pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Obaj oskarżeni oraz prezydent RP Andrzej Duda nie uznali wyroku, gdyż według Kancelarii Prezydenta w mocy prawnej pozostaje ułaskawienie prezydenta z 2015r.

Wydany został nakaz aresztowania Mariusza Kamińskiego i doprowadzenia go do zakładu karnego. Tego samego dnia, jako osoba prawomocnie skazana, został wpisany do Krajowego Rejestru Karnego.

Kamiński oraz Wąsik przebywają obecnie w areszcie na warszawskim Grochowie

Sytuacja budzi bardzo dużo kontrowersji, do tematu wrócimy.

Co dalej w sprawie aresztowanych polityków? Tego dowiecie się w kolejnych aktach.

FIGURANT

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *