Search Menu
Search

Czy Pegasus był potrzebny?

Ostatnio powołana Komisja Śledcza ma na celu gruntowne zbadanie legalności oraz celowości działań operacyjno-rozpoznawczych związanych z oprogramowaniem Pegasus, które w Polsce wywołało kontrowersje związane z nadużyciem w podsłuchiwaniu polityków i prawników.
Czy Pegasus był potrzebny (1)

Czy Pegasus był potrzebny?

Czy Pegasus był potrzebny? W polskim prawie konstytucyjnym istnieje pojęcie sejmowa komisja śledcza i jest to komisja powołana do zbadania określonej sprawy.

Powstanie Komisji Śledczej w związku z tzw. aferą Olina

Została ustanowiona ustawą z 21 stycznia 1999r w związku z chęcią wyjaśnienia tzw. afery Olina dotyczącej powiązań premiera Józefa Oleksego z rezydentami KGB w Polsce. Komisja śledcza posiada uprawnienia prokuratorskie, członkowie komisji mogą wzywać i przesłuchiwać świadków zgodnie z zasadami kodeksu postępowania karnego. Na zakończenie prac komisji tworzone jest sprawozdanie, które może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności osób przed Trybunał Stanu.

Mechanizmy i procedury Komisji Śledczej

Komisja powoływana jest do zbadania określonej sprawy przez Sejm w drodze uchwały bezwzględną większością głosów. Projekt uchwały, który powinien wskazywać potrzebę i cel powołania komisji, może być wniesiony przez Prezydium Sejmu lub co najmniej 46 posłów. W skład komisji wchodzą członkowie, którzy powinni odzwierciedlać reprezentację w Sejmie klubów parlamentarnych i kół poselskich, mających swoich przedstawicieli w Konwencie Seniorów, odpowiednio do jej liczebności, jest to maksymalnie 11 osób.

Zasady uczestnictwa i postępowania przed Komisją Śledczą

Oczywiście członkiem komisji nie może być poseł jeśli dotyczy go badana sprawa albo bierze udział w postępowaniu w tej samej sprawie. Podobnie jak w sądzie każda osoba, która jest wezwana przez komisję śledczą, ma obowiązek stawić się przed nią i złożyć zeznanie. Osoba ta może ustanowić pełnomocnika. Głośną sprawą w Polsce gdzie została powołana Komisja Śledcza byłą afera Amber Gold. Należało zbadać legalność działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

Czy Pegasus był potrzebny (2)
https://www.youtube.com/watch?v=jA2VD-fC27Y

Powołanie Komisji Śledczej w sprawie programu Pegasus

Ostatnio powołaną komisją jest min. Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus. Komisja ma ustalić kto jest odpowiedzialny za zakup oraz w jakim celu było wykorzystywane oprogramowanie szpiegujące Pegasus. Jako świadkowie przed komisją mają stawić się min. politycy, była szefowa CBA, była premier Beata Szydło, prezes PIS Jarosław Kaczyński.

Dylematy dotyczące zgodności i celowości działań operacyjnych

Przypomnijmy, że na początku wybuchu afery z użyciem Pegasusa politycy wypierali się zakupu tegoż oprogramowania i wykorzystywania go w polskich warunkach do czasu jak o zakupie poinformował sam Prezes PIS Jarosław Kaczyński. Program po który sięgają służby zwalczające przestępczość w krajach, w Polsce stał się narzędziem do podsłuchiwania niewygodnych polityków, prokuratorów, adwokatów w trakcie kampanii wyborczej. Na te działania operacyjne ktoś wyrażał zgodę, ktoś się pod tym podpisywał. Czy materiał dowodowy był wystarczający aby wprowadzić inwigilację Pegasusem czy był to odgórny nakaz ówczesnej władzy?

To ma wyjaśnić powołana w tej sprawie Komisja Śledcza.

Do tematu wrócimy w kolejnych aktach.

FIGURANT

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *